Булінг: відповідальність

   

БУЛІНГ.ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ. | myloradivska-school

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

від 26.01.2021 р. № 34/1

Про затвердження Плану заходів щодо
створення безпечного середовища
та профілактики булінгу (цькуванню)
у закладах освіти Івано-Франківської міської ради
на 2021-2022 роки

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», листа Міністерства освіти і науки України від 14.08.2020 № 1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)», враховуючи рекомендації листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-385 від 20 липня 2020 року «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок» та з метою створення безпечного освітнього середовища у закладах освіти Івано-Франківської міської ради,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів щодо створення безпечного середовища та профілактики булінгу (цькуванню) у закладах освіти Івано-Франківської міської ради на 2021-2022 роки (додається).
2. Керівникам закладів освіти Івано-Франківської міської ради до 15 лютого 2021 року  призначити уповноважену особу з питань запобігання та протидії булінгу (цькування) з числа адміністрації, план заходів щодо створення безпечного середовища та профілактики булінгу (цькуванню) у закладі.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту освіти та науки

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ ТА  НАУКИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №4 «Калинова сопілка»

76006, м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 133, тел.: 78-64-24

emailSlivocka 8@ ukr.net  код ЄДРПОУ 20559212

 

Наказ

від  08.02.2020р.                   м. Івано-Франківськ                              № 6-о/д

Про заходи,спрямовані

на запобігання булінгу,

(цькуванню)  в ДНЗ  №4

    На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», листа Міністерства освіти і науки України від 14.08.2020 № 1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)», враховуючи рекомендації листа Міністерства освіти і науки України  № 1/9-385 від 20 липня 2020 року «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»  та з метою створення безпечного освітнього середовища у  закладі дошкільної освіти 

НАКАЗУЮ:

 1. Забезпечити створення у ЗДО №4 безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі, шляхом реалізації плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу.
 2. Розробити, затвердити та оприлюднити план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в ЗДО

 №4 (додаток 1).   

 1.   3. Створити комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) у складі:

голова комісії:   Сливоцька Т.І..,  завідувач

члени комісії:     Фіцик Л.В., вихователь ,голова ПК

                            Лесів О.Р., практичний психолог

                           Пігуляк Т.О.., музичний керівник, голова ППО

 1. Комісії з розгляду випадків булінгу (цькування):

       4.1. Розглядати заяви про випадки булінгу (цькування) учасників освітнього процесу та видавати рішення про проведення розслідування.

       4.2.  Скликати засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживати відповідних заходів реагування.

       4.3. Забезпечувати  виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг учасникам освітнього процесу, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування).

       4.4. Повідомляти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування).

       4.5. Забезпечувати на веб-сайті  ЗДО відкритий доступ до такої інформації та документів: правила поведінки учасників освітнього процесу; план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню); порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування); порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування)  та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).

 1. 5. Вихователям, спеціалістам:

       5.1.  Забезпечувати здобувачам освіти захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.

       5.2. Повідомляти керівництво про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

       5.3 Сприяти керівництву у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування).

       5.4. Виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування).

 1. 6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 Завідувач                                          Сливоцька Т.І.

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ ТА  НАУКИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №4 «Калинова сопілка»

76006, м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 133, тел.: 78-64-24

emailSlivocka 8@ ukr.net  код ЄДРПОУ 20559212


                                                          Наказ

від  08.02.2020р.                   м. Івано-Франківськ                              № 5-о/д

Про заходи,спрямовані

на запобігання булінгу,

(цькуванню)  в ДНЗ  №4

    На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», листа Міністерства освіти і науки України від 14.08.2020 № 1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)», враховуючи рекомендації листа Міністерства освіти і науки України  № 1/9-385 від 20 липня 2020 року «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»  та з метою створення безпечного освітнього середовища у  закладі дошкільної освіти 

НАКАЗУЮ:

 1. Забезпечити створення у ЗДО №4 безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі, шляхом реалізації плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу.
 2. Розробити, затвердити та оприлюднити план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в ЗДО №4 .  
 3. Призначити уповноважену особу з питань запобігання та протидії боулінгу (цькування):

Павликівську Людмилу Володимирівну  -вихователя -методиста .

4.Контроль  за виконанням наказу залишаю за собою.

Завідувач                                         Сливоцька Т.І.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  №4 « Калинова сопілка»

 Івано-Франківської міської ради міської ради

 Протидія булінгу (цькуванню)

Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві. У тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

— систематичність (повторюваність) діяння;

— наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

— дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.​ 

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти, порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).

       Із метою створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти здобувачів освіти педагогічні працівники, батьки та інші учасники освітнього процесу зобов’язані повідомляти керівника закладу про випадки булінгу, учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

Відповідно до такої заяви керівник закладу видає рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб. Для прийняття рішення за результатами розслідування керівник закладу скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, то керівник закладу повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Службу у справах дітей.

       У разі, якщо комісія не кваліфікує випадок як булінг, а постраждалий не згодний із цим, то він може звертатися до органів Національної поліції України із заявою.

Керівник закладу повідомляє про терміни, порядок реагування на доведені випадки булінгу, відповідальність осіб, причетних до булінгу та процедуру розгляду відповідно до законодавства.

       Згідно з КУпАП булінг учасника освітнього процесу тягне за собою накладання штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів або від 20 до 40 годин громадських робіт. Якщо булінг вчинено групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, штраф становитиме від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів або громадські роботи від 40 до 60 годин. Булінг, вчинений малолітньою або неповнолітньою особою, тягне за собою накладання штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють.

Поради батькам

Звертайте увагу на поведінку та настрій своїх дітей, їх фізичний та психічний стан. Можливо, ваша підтримка — це найперше, чого дитина потребує. Якщо ви виявили проблему, пов’язану з булінгом (вашу дитину б’ють чи ображають) звертайтесь:

     — з заявою до поліції та закладів охорони здоров’я з фіксацією побоїв,

  — до директора  (письмово, звернення надавайте секретарю із зазначенням вхідного номера на вашому примірнику).

Відповідальність

Запам’ятайте самі та навчіть свою дитину про відповідальність за заподіяння шкоди іншій особі. До адміністративної відповідальності притягуються з 16 років, а до того відповідальність за вчинки дітей несуть їхні батьки.

Булінг – штраф 850-3400 грн., громадські роботи від 40 до 100 год. (ст.173-4 КУпАП). 

Викрадення чужого майна (крадіжки, шахрайство)— штраф, виправні роботи до 1 міс., адмінарешт — 5-10 діб, повторно — збільшений штраф, виправні роботи — 1-2 міс., адмінарешт — 10-15 діб (ст. 51 КУпАП).

Дрібне хуліганство (нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії) — штраф, громадські роботи, виправні роботи, адміністративний арешт до 15 діб (ст. 173 КУпАП).

Ухиляння батьків від виконання обов’язків стосовно виховання дітей теж тягне за собою адміністративну відповідальність, адже відповідно до ст. 50 Сімейного кодексу України, батьки зобов’язані: виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей.

          Нормами цього закону не передбачається внесення змін до Кримінального кодексу України стосовно запровадження кримінальної відповідальності за скоєння правопорушень, пов’язаних з булінгом (цькуванням),   оскільки скоєння правопорушником при вчиненні булінгу (цькування) інших дій, кваліфікуються відповідними статтями Кримінального кодексу України, зокрема – заподіяння тілесних ушкоджень різних видів тяжкості тощо. За такі дії з 16 років, а в окремих випадках з 14 років настає кримінальна відповідальність:

Побої і мордування — умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень, — штраф, громадські роботи на строк до 200 годин, виправні роботи — до 1 року, групове — обмеження/позбавлення волі до 5 років (ст. 126 Криімнального кодексу України).

Погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози — арешт на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 2 років (ст. 129 ККУ).

Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, — штраф, арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років. Групове хуліганство — обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 4 років (стаття 296 ККУ).

Умисне тяжке тілесне ушкодження — позбавлення волі на строк від 5 до 8 років (ст.121 ККУ).

Умисне легке тілесне ушкодження — штраф, громадські роботи на строк до 200 годин, виправні роботами на строк до одного року (ст. 125 ККУ).

         Отже, при вчиненні подібних дій стосовно вашої дитини варто обов’язково фіксувати побої і звертатись до поліції за номером 102. Після того, як дитину визнають потерпілою, звертайтесь за призначенням адвоката, гарантованого державою, до найближчого центру/бюро правової допомоги:

Кожна дитина або її законний представник мають право звернутись і отримати безоплатну консультацію юриста. У разі потреби представляти інтереси в суді — усі без виключення діти мають право на призначення адвоката (юриста) за рахунок держави.

План заходів

спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)

в ДНЗ №4  « Калинова сопілка»

Заходи Термін виконання відповідальний
Опрацювання  нормативно – правових документів, щодо попередження насильства та булінгу  лютий  Адміністрація,педагоги
Анкетування педагогів з питання обізнаності з поняттям булінгу лютий Адміністрація,педагоги
1 Створення безпечного освітнього середовища в ДНЗ вільного від насильства та булінгу (цькування) постійно Адміністрація,

вихователі ДНЗ

Затвердження плану заходів щодо створення безпечного освітнього середовища,протидії насильства та боулінгу ) цькування) у ЗДО лютий Адміністрація,педагоги
Підготовка наказу « Про запобігання боулінгу (цькування) у ЗДО лютий завідувач
Призначення уповноваженої особи для здійснення невідкладних заходів реагування у випадках виникнення фактів насильства лютий завідувач
Розміщення телефонів довіри на інформаційних стендах та веб – сайті ДНЗ для ознайомлення батьківської громадськості лютий завідувач
Проведення профілактичної роботи щодо запобіганню булінгу в ЗДО лютий Адміністрація,педагоги
Підготовка наказу « Про порядок дій персоналу при зіткненні з випадками боулінгу ( цькування) у ЗДО  лютий Адміністрація,педагоги
2 Контроль стану попередження булінгу постійно Завідувач ДНЗ
Висвітлення інформації:

«Булінг – міф чи реальність»

Організація роботи «Скриньки довіри» для батьків і педагогів, оновлення інформації веб-сайту з проблеми запобігання та протидію булінгу
березень Завідувач,уповноважена особа
 

 

Інформація для батьків: «Вчимося спілкуватися з дитиною» березень Практичний психолог,вихователі
Спостереження за психологічним мікрокліматом у дитячому колективі
Формування навичок дружніх стосунків серед вихованців ДНЗ, проведення бесід з дітьми щодо забезпечення попередження насильства та булінгу, обговорення проблемних ситуацій
березень Адміністрація,педагоги
3 Надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу за запитом практичний психолог,

вихователі

4 Проведення профілактичної роботи щодо запобіганню булінгу в ДНЗ: систематично практичний психолог
5 Групова консультація для педагогів «Види та форми булінгу» лютий 2019 практичний психолог
6 Ширінг для педагогів «На скільки серйозною є проблема булінгу    в дошкільному закладі» квітень 2019 практичний психолог
7 Інтерактвне заняття для педагогів з елементами тренінгу «Булінг   : сутність та ключові ознаки» червень 2019 практичний психолог
8 Виступ на батьківських зборах

«Чому діти стають жертвами булінгу»

-«Протидія цькуванню у дитячому  колективі»

березень

 

травень

практичний психолог
9  Розповсюдження інформації щодо профілактики булінгу: пам’ятки, листівки –  інформаційні повідомлення на стенді практичного психолога, Viber – групах, Veb – сайті ДНЗ систематично практичний психолог
 

 

Консультація: «Як навчити дитину цивілізовано виражати гнів?» (профілактика булінгу)
В міру необхідності Практичний психолог
 

 

Проведення консультацій психолога з питань взаємин батьків з дітьми березень ПавликівськаЛ.В.уповноважена особа,вихователі,практичний психолог
Інструктивні наради з питань профілактики боулінгу (цькування) з допоміжним та технічним персоналом березень  Завідувач,ПавликівськаЛ.В.уповноважена особа,вихователі,практичний психолог
 

 

Консультування   вихователів:

«Як вирішувати дитячі конфлікти?»

квітень Практичний психолог
Консультування батьків щодо захисту прав та інтересів дітей травень ПавликівськаЛ.В.уповноважена особа
Акція « Ділимось любов»ю травень ПавликівськаЛ.В.уповноважена особа,вихователі
Флеш-моб « Дитячий колектив без боулінгу.Сім»я без насильства» травень Практичний психолог,вихователі
Лекторій з елементами

інтерактивних вправ

Профілактика виникнення боулінгу.

« Відповідальне батьківство»

квітень ПавликівськаЛ.В.уповноважена особа,вихователі,практичний психолог
Консультація для батьків « Правова освіта для маленької дитини»,» Види та форми боулінгу»,»Як навчити дитину цивілізовано виражати гнів» Заняття з елементами тренінгу « Заохочення і покарання» квітень ПавликівськаЛ.В.уповноважена особа,вихователі,практичний психолог
У разі підтвердження факту наявності боулінгу у ЗДО інформувати Департамент освіти та науки та Центр соціальних служб для сім»ї,дітей та молоді В міру необхідності  Завідувач, ПавликівськаЛ.В.уповноважена особа,

Завідувач                                                        Сливоцька Т.І.

Процедура подання  (з дотриманням конфіденційності)

заяви про випадки булінгу (цькування)

 1. Усі здобувачі освіти ДНЗ № 4, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити директора навчального закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.
 2. На ім’я директора закладу пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок булінгу (цькування).
 3. Директор закладу видає наказ про проведення розслідування та  скликає  засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування).
 4. До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник навчального закладу та інші зацікавлені особи.
 5. Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

Зразок   

Директору

                                               ЗДО №4 « Калинова сопілка»

  _______________________________

                                                                 (прізвище, ім’я, по батькові заявника)                                                 

 _____________________________

                                                                 (адреса фактичного місця проживання)

 

                                            Контактний телефон ______

                                                               Адреса електронної поштової скриньки

____________________________________

 

ЗАЯВА

 

Я, _____________________ , інформую про випадок булінгу над   дитиною__________________________________________ з боку _______________________ або групи  дітей:___________________ .

 

(Далі в довільній формі викладаються докладно всі обставини)

                                                     

9 січня 2019 року набув чинності Закон України від 18.12.2019 року

№ 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»

Булінг (цькування) це діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Типові ознаки булінгу (цькування) такі:

 • Систематичність (повторюваність) діяння;
 • Наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за нявності);
 • Дії ябо бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

Порядок подання та розгляду заяв щодо випадків булінгу (цькування) у закладі освіти

 • Заяву про випадки булінгу у закладі освіти має право подати будь-який учасник освітнього процесу.
 • Заява подається керівнику закладу освіти відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
 • Педагог або інший працівник закладу освіти, який став свідком булінгу або отримав повідомлення про факт булінгу від здобувача освіти, який був свідком або учасником булінгу, зобов’язаний повідомити керівника закладу освіти про цей факт.
 • Керівник закладу освіти має розглянути звернення.
 • Керівник закладу освіти створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.
 • Якщо випадок цькування був єдиноразовим, питання з налагодження мікроклімату в дитячому середовищі та розв’язання конфлікту вирішується у межах закладу освіти учасниками освітнього процесу.
 • Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

Правила поведінки здобувача освіти Закон України «Про дошкільну освіту» (зі змінами та доповненнями)

Стаття 27. Учасники освітнього процесу

Учасниками освітнього процесу у сфері дошкільної освіти є:

 • Діти дошкільного віку, вихованці, учні;
 • Педагогічні працівники: директори, заступники директора з навчально-виховної (виховної) роботи, вихователі-методисти, вихователі, старші вихователі, асистенти вихователів, вчителі (усіх спеціальностей), вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з праці, інструктори з фізкультури, інструктори слухового кабінету, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти;
  Абзац третій статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 2145-VIII від 05.09.2017
 • Помічники вихователів та няні;
  Абзац четвертий статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 2145-VIII від 05.09.2017
 • Медичні працівники;
 • Батьки або особи, які їх замінюють;
 • Батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;
 • Асистенти дітей з особливими освітніми потребами;
  Статтю 27 доповнено новим абзацом згідно із Законом№ 2145-VIII від 05.09.2017
 • Фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.
  Абзац дев’ятий статті 27 в редакції Закону№ 2145-VIII від 05.09.2017

Стаття 28. Права дитини у сфері дошкільної освіти

 1. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України,Законом України «Про освіту», цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
 2. Дитина має гарантоване державою право на:
  • Безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах дошкільної освіти;
  • Безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
  • Захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
  • Безоплатне медичне обслуговування у закладах дошкільної освіти;
   Абзац п’ятий частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 2145-VIII від 05.09.2017
  • Захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;
  • Здоровий спосіб життя;
  • Діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями, мають право на першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти.
   Частину другу статті 28 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом№ 2541-VIII від 06.09.2018

Щоб протидіяти булінгу, права і обов’язки учасників освітнього процесу розширено:

Педагогічні працівники:

 • Мають право на захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;
 • Зобов’язані повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

Хто може спровокувати булінг в дошкільному закладі

Булінг серед дітей старшого дошкільного віку в закладі дошкільної освіти можуть спровокувати дорослі. Діти старшого дошкільного віку одразу сприймають ставлення авторитетних дорослих до інших і беруть це ставлення за зразок. Вони починають цькувати дитину чи дітей, якщо:

 • Педагог або помічник вихователя:
  • Зневажливо ставиться до дитини, яка часто плаче або невпевнена в собі
  • Ігнорує скаргу дитини на те, що її образили однолітки
  • Глузує із зовнішнього вигляду дитини
  • Образливо висловлюється про дитину чи її батьків
  • Проявляє огиду щодо фізичної або фізіологічної особливостей дитини
 • Батьки або члени сім’ї:
  • Б’ють та ображають дитину вдома
  • Принижують дитину у присутності інших дітей
  • Проявляють сліпу любов та виконують усі забаганки дитини
  • Ставляться до своєї дитини як до неповноцінної особистості, жаліють (неповна родина, дитина хвора або має відхилення в розвитку).

Усі діти потребують підтримки дорослих — батьків, вихователів, практичного психолога та соціального педагога. Саме вони мають допомогти дітям налагодити партнерські взаємини з однолітками у групі.

ЯК ЗМІНЮЄТЬСЯ ПОВЕДІНКА ДИТИНИ, ЯКА ЗАЗНАЄ ПРОЯВІВ БУЛІНГУ

Дитина-жертва булінгу поводиться незвично. Якщо раніше вона охоче відвідувала дитячий садок, то тепер така дитина:

Вдома:

 • Не хоче одягатися вранці;
 • Шукає собі будь-яку справу вдома, аби не йти до дитячого садка;
 • Просить батьків забрати її із дитячого садка раніше;
 • Плаче, вигадує хворобу або в неї дійсно підвищується температура тіла, починають боліти голова, живіт;
 • Не контактує з однолітками у дворі;
 • Грає наодинці в парку.

В дошкільному закладі:

 • Не бере участь у сюжетно-рольових та рухливих іграх, спільній самостійній художній діяльності тощо;
 • Усамітнюється при будь-якій нагоді;
 • Часто губить свої іграшки або речі;
 • Бруднить чи псує одяг;
 • Грає поламаними іграшками;
 • Відмовляється на користь іншої дитини від головної ролі в театрілізації чи грі;
 • Не має друзів у групі.

Як допомогти дитині уникнути цькування

Підтримка і любов – ключові фактори вашої турботи про душевне здоров’я дитини.

Дуже часто діти в садочку страждають від різноманітних образ з боку однолітків. Батькам варто знати, як допомогти дитині, не зашкодивши ще більше.

 1. Для того, щоб прийняти правильне рішення і допомогти малюкові, необхідно знайти причину знущань дітей над вашим чадом. Найчастіше в дитячих садах дражнять тих, хто слабший – морально чи фізично, соромливих, спокійних, боязких і тихих дітей.
 2. Важливо підняти дитині самооцінку – (похвалою і любов’ю) – він гідний і повинен вимагати до себе поваги з боку оточення. Якщо своєчасно не виправити ситуацію, то низька самооцінка буде «рости» разом з малюком, страхи і комплекси йому забезпечені.

Найголовніший помічник дитині-жертві – доброзичлива і любляча атмосфера в сім’ї. Дитина повинна розуміти, що його будинок – його фортеця. Тут він «свій», тут зрозуміють, підтримають, допоможуть. Саме батьки готують малюка до дитячого садка, школи і життя. Навчайте його, вчіть комунікації.

Психологи рекомендують не шкодувати дітей в такому випадку, адже це тільки посилить у них відчуття слабкості, безпорадності і ще більшу невпевненість в собі.

Головне – надихнути дитину не боятися, тоді він відчує себе захищеним і більш впевненим, навчиться вирішувати проблеми самостійно. Не варто вчити дітей нападам, потрібно навчити їх захисту, щоб вони не нападали у відповідь або потурали образ, а вимагали поваги до себе.

 1. Батькам не варто намагатися вирішити проблему самостійно, ефект буде короткочасним.

Якщо це стало регулярним, то потрібно підключати вже дорослих, що сам він це не зупинить. Мало того, в поодинці подібне не зупинить ніхто і ніколи. Це не слабкість дитини, це закон – «один в полі не воїн». Коли дитина побачить, що до проблеми стосуються не з істерикою, а конструктивом, тоді почне давати інформацію. І ось тут починається батьківська «ювелірна робота».

Форми та види булінгу

Людину, яку вибрали жертвою і яка не може постояти за себе, намагаються принизити, залякати, ізолювати від інших різними способами. Найпоширенішими формами булінґу є:

 • Словесні образи, глузування, обзивання, погрози;
 • Образливі жести або дії, наприклад, плювки;
 • Залякування за допомогою слів, загрозливих інтонацій, щоб змусити жертву щось зробити чи не зробити;
 • Ігнорування, відмова від спілкування, виключення із гри, бойкот;
 • Вимагання грошей, їжі, речей, умисного пошкодження особистого майна жертви.
 • Фізичне насилля (удари, щипки, штовхання, підніжки, викручування рук, будь-які інші дії, які заподіюють біль і навіть тілесні ушкодження);
 • Приниження за допомогою мобільних телефонів та інтернету (СМС-повідомлення, електронні листи, образливі репліки і коментарі у чатах і т.д.), поширення чуток і пліток.

Види булінґу можна об’єднати у групи словесного (вербального), фізичного, соціального (емоційного) й електронного (кібербулінґ) знущання, які часто поєднуються для більш сильного впливу.

70 % знущань відбуваються словесно: принизливі обзивання, глузування, жорстока критика, висміювання та ін. На жаль, кривдник часто залишається непоміченим і непокараним, однак образи безслідно не зникають для «об’єкта» приниження.

Фізичне насильство найбільш помітне, однак становить менше третини випадків булінґу (нанесення ударів, штовхання, підніжки, пошкодження або крадіжка особистих речей жертви та ін.).

Найскладніше зовні помітити соціальне знущання — систематичне приниження почуття гідності потерпілого через ігнорування, ізоляцію, уникання, виключення.

Нині набирає обертів кібербулінґ. Це приниження за допомогою мобільних телефонів, інтернету. Діти реєструються в соціальних мережах, створюють сайти, де можуть вільно спілкуватися, ображаючи інших, поширювати плітки, особисті фотографії або зроблені в роздягальнях чи вбиральнях.