Зміни до статуту 2009

Затверджено _____________

сесією Івано-Франківської міської

                                                                                                                                            ради

                                                                                «___» _________ 20 ___року  

    

Дані зміни (доповнення) є невід’ємною                                                                                            Погоджено

         частиною статуту                                                                                          Начальник управління освіти і науки

Дошкільного навчального закладу (ясел-                                                           Івано-Франківського міськвиконкому

       садка) № 4 «Калинова сопілка»

    Зареєстрованого 30.06.2004 року                                                                        ______________________ М. Верес

                  Номер запису                                                                                          ______________________2009 року

 

 

Зміни і доповнення до статуту

дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 4 «Калинова сопілка»

Статут

 

Пункт 1.4 викласти у такій редакції:

1.4. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, реєстраційний рахунок (для обліку операцій з виконання загального фонду кошторису) та спеціальний реєстраційний рахунок (для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторису). Дошкільний заклад може вести самостійний баланс.

Розділ III. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ викласти у такій редакції:

3.1.  Дошкільний заклад працює за 5-денним робочим тижнем протягом 10,5 та 12 годин. Вихідні: субота, неділя, святкові дні.

3.2. Режим роботи дошкільного закладу встановлюється його засновником (власником) відповідно до законодавства України за погодженням з відповідними органами управління освітою та охорони здоров’я.

Пункт 4.5 викласти у такій редакції:

4.5.  Освітній процес у дошкільному закладі здійснюється за державними програмами.

Пункт 10.1 розділу X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ викласти у такій редакції:

10.1. Джерелами формування коштів та майна дошкільного закладу є:

10.1.1. Кошти місцевого бюджету.

10.1.2. Кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань.

10.1.3. Пасивні доходи.

10.1.4. Кошти або майно, які надходять як компенсація вартості отриманих державних послуг відповідно до переліку платних послуг, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

10.1.5. Дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

Пункт 10.4 розділу X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШК1ЛЬНОГО ЗАКЛАДУ викласти у такій редакції:

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається діючим законодавством.

Розділ X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ доповнити:

10.5. Доходи дошкільного закладу, що утримується за рахунок бюджету зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) на її утримань як неприбуткової організації і використовуються виключно на фінансувань видатків такого кошторису (включаючи фінансування господарської діяльності згідно із статутом), розрахованого та затвердженого у порядку, встановленою Кабінетом Міністрів України.

10.6. У разі, коли за наслідками звітного (податкового) року доходи кошторису на утримання дошкільного закладу перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума перевищення враховується у складі кошторису наступного року.

Доповнити статут розділом XII. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

12.1. Рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію дошкільного закладу приймається міською радою.

12.2. Засновник дошкільного закладу не має права безпідставно ліквідує його, зменшувати в ньому площі території, а також здавати в оре приміщення (будівлі).

12.3. Реорганізація або ліквідація дошкільного закладу допускається лише за  згодою територіальної громади (загальних зборів) міста або на підставі  результатів місцевого референдуму.

12.4. У випадку реорганізації права та обов’язки дошкільного закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

12.5. У разі ліквідації дошкільного закладу його активи передаються іншій неприбутковій організації або зараховуються до доходу бюджету .

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Solve : *
16 − 7 =