Про дошкільну освіту

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2628-14